Tjänster

Utrymningsplan

En utrymningsplan visar var utrymningsvägarna, brandredskapen m.m. är placerade. Samtidigt är planen en viktig symbol för det säkerhetstänkande företaget. Vi tar fram utrymningsplaner för din verksamhet! Planen ramas in och sätts upp på strategiska platser i byggnaden.

Läs mer & Intresseanmälan »


Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt Lag om skydd mot olyckor ska alla som äger eller nyttjar en byggnad bedriva Systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

SBA innebär dokumentation, planering, kontroll och uppföljning av brandskyddsåtgärder.

Trygghetspartner tar fram system för Systematiskt brandskyddsarbete. Systemet anpassas efter aktuell verksamhet så att brandskyddsarbetet får rätt nivå och blir så enkelt som möjligt för er att arbeta med. Vi kan erbjuda SBA-verktyg i pappersform eller digitalt

Läs mer & Intresseanmälan »


Första hjälpen-utrustning

Alla arbetsplatser ska ha utrustning för att kunna utföra första hjälpen. Hur mycket och vilken typ av utrustning som ska finnas bestäms av verksamhetens storlek och riskbild.

Trygghetspartner projekterar, monterar och kompletterar Första hjälpen-utrustning.

Läs mer & Intresseanmälan »


Brandsläckare och brandposter

Med en brandsläckare eller brandpost nära till hands så har man goda förutsättningar att kunna släcka en brand innan den hinner sprida sig. Trygghetspartner projekterar, monterar och utför regelbundet underhåll på brandredskap. Allt för att du ska vara säker på att utrustningen fungerar när olyckan är framme.

Läs mer & Intresseanmälan »


Insatsplan

Vi utformar insatsplaner som Räddningstjänsten kan använda vid insatser. Insatsplanen gör att räddningspersonalen snabbt kan orientera sig i byggnaden och hitta viktiga funktioner såsom brandlarm- och sprinklercentraler, styrenheter för rökluckor, brandcellsgränser mm.

Läs mer & Intresseanmälan »


Riskinventering

Hur är det med brandskyddet i din verksamhet? Är lagkraven uppfyllda? Finns några direkta brandrisker eller andra brister i brandsäkerheten? Vi utför riskinventeringar där brister och risker dokumenteras och värderas. Därefter tas en handlingsplan fram som ligger till grund för verksamhetens Systematiska brandskyddsarbete.

Läs mer & Intresseanmälan »


Brandtätning

Vi är certifierade för att utföra brandtätning. Kontakta oss för en kostnadsfri inventering av brandcellerna på ert företag!

Läs mer & Intresseanmälan »


 

 

Mapp Name