Utbildningar – Brandsäkerhet

Att trygghetsutbilda personalen är det absolut mest effektiva sättet att höja säkerheten på ett företag. När personalen känner till riskerna så minskar sannolikheten för oönskade händelser – och om olyckan ändå är framme så finns hjälpen alltid nära.

Trygghetspartner har ett stort utbud av utbildningar inom brandskäkerhet och första hjälpen. Alla våra utbildningar anpassas efter aktuell verksamhet varpå tidsåtgången kan variera. Kontakta oss så berättar vi mer!

Brandskyddsutbildning

Trygghetspartners grundläggande brandskyddsutbildning syftar till att göra personalen medvetna om vilka brandrisker som finns och hur man kan förebygga dessa. Deltagarna får också lära sig hur de ska agera vid brand/brandlarm. Utrymningsplanen gås igenom och personalen får öva praktiskt med brandsläckare och brandfilt.

Kursen anpassas efter kundens unika verksamhet. Tidsåtgången kan därför variera något.

Tidsåtgång: 2-4 timmar, beroende på verksamhet och önskemål
Max antal deltagare: 20
Förkunskapskrav: Inga

Läs mer & Intresseanmälan »


Brandskyddsansvar

Utbildningen riktar sig till ansvariga personer som har en aktiv roll i verksamhetens brandskyddsarbete. Under kursen går vi bl.a. igenom den lagstiftning som styr brandskyddet, hur dessa regler ska tillämpas samt hur man genomför internkontroll/egenkontroll av brandskyddet.

Kursen anpassas efter kundens unika verksamhet. Tidsåtgången kan därför variera något.

Tidsåtgång: : 4-8 timmar, beroende på verksamhet och önskemål
Max antal deltagare: 12
Förkunskapskrav: Brandskyddsutbildning, grundläggande

Läs mer & Intresseanmälan »


Utrymningsövning

Vad gör personalen när brandlarmet går? Agerar de verkligen enligt planen?
Det finns mycket som kan gå fel i samband med utrymning. De vanligaste bristerna är att:

- larmet hörs inte / tas ej tas på allvar, personalen stannar kvar och väntar på besked.
- utrymningsvägar är blockerade och personalen tvingas välja en annan väg ut.
- man underskattar den giftiga brandröken och riskerar att bli medvetslös.

Trygghetspartner genomför verklighetstrogna utrymningsövningar med hjälp av rökmaskiner. Vid övningarna får man ett bra kvitto på vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras!

Tidsåtgång:
Max antal deltagare:
Förkunskapskrav: Inga

Läs mer & Intresseanmälan »


Heta arbeten

Har din personal den utbildning som krävs? Varje år startar många bränder p.g.a. slarv i samband med s.k. ”Heta arbeten”.

Alla som yrkesmässigt utför, utfärdar tillstånd för, eller som agerar brandvakt vid brandfarliga heta arbeten ska ha ett giltigt certifikat. Med heta arbeten menas arbete med verktyg eller maskin som alstrar värme eller gnistor – och som därmed kan orsaka brand. Exempel på typiska hetarbeten är. svetsning, lödning eller kapning med rondell

Vid utbildningen får kursdeltagaren kunskaper om de olika brandriskerna vid Heta arbeten, hur man kan förebygga brand och hur regelverket skall tillämpas. Utbildningsmaterialet är framtaget av Brandskyddsföreningen och efter avslutad kurs med godkänt resultat så utfärdas ett certifikat som är giltigt i fem år.

Vi genomför regelbundet utbildningar i Heta arbeten. Anmäl dig gärna till ett av våra öppna kurstillfällen. Vi kan också genomföra kursen på plats på ditt företag (minst 6 deltagare).

Tidsåtgång: 6,5 timmar
Max antal deltagare: 20
Förkunskapskrav: Inga

Läs mer & Intresseanmälan »


Föreståndare – Brandfarlig vara

De flesta verksamheter hanterar brandfarlig vara. Med brandfarlig vara avses:

- Vätskor med en flampunkt under 100 grader celsius.
- Gasblandningar som kan antändas vid 20 grader celsius.

När hantering sker över tillståndspliktig mängd krävs ett särskilt hanteringstillstånd (hör gärna av dig till oss om du är osäker). I och med tillståndet krävs att en föreståndare för hanteringen utses.

Trygghetspartner utbildar föreståndare för brandfarlig vara! Utbildningen ger deltagarna kännedom om aktuell lagstiftning samt fördjupade kunskaper i olika brandfarliga varors egenskaper och hur de ska hanteras på ett korrekt sätt.

Tidsåtgång: Heldag, 7 timmar
Max antal deltagare: 10

Läs mer & Intresseanmälan »

Mapp Name