Utbildningar – Första Hjälpen

Att trygghetsutbilda personalen är det absolut mest effektiva sättet att höja säkerheten på ett företag. När personalen känner till riskerna så minskar sannolikheten för oönskade händelser – och om olyckan ändå är framme så finns hjälpen alltid nära.Trygghetspartner har ett stort utbud av utbildningar inom brandskäkerhet och första hjälpen. Alla våra utbildningar anpassas efter aktuell verksamhet varpå tidsåtgången kan variera. Kontakta oss så berättar vi mer!

Hjärt- & lungräddning (HLR)

Varje år drabbas 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. Oftast inträffar hjärtstoppet utanför sjukhus. Med ett snabbt och korrekt ingripande med Hjärt- & lungräddning ökar chanserna för överlevnad och risken för allvarliga hjärnskador minskar.
Under kursen lär sig deltagaren genom teoretiska och praktiska övningar hur man kontrollerar livstecken samt utför Hjärt- & lungräddning samt avhjälper luftvägsstopp.

HLR-kursen kan utföras med en tilläggsdel (ca 1 tim) – ”hjärtstartare”. Deltagarna får då grundläggande kunskaper om hur en hjärtstartare fungerar.

Tidsåtgång Vuxen-HLR: ca 2 timmar
Tidsåtgång Vuxen-HLR med hjärtstartare: : ca 3 timmar
Max antal deltagare: 12

Läs mer & Intresseanmälan »


Hjärt- & lungräddning med defibrillator (D-HLR)

Hjärtstopp kan drabba vem som helst och när som helst. Med en hjärtstartare nära till hands ökar chansen att överleva med mer än 50%.

Genom teoretiska och praktiska övningar lär sig deltagaren hur man använder en hjärtstartare. Vid kursen används alltid en demo-maskin av samma typ som den hjärtstartare som aktuell verksamhet innehar.

D-HLR-utbildningen säljs även som paket tillsammans med hjärtstartare från Philips eller PhysioControl.

Tidsåtgång: ca 4 timmar
Max antal deltagare: 6
Förkunskapskrav: Vuxen-HLR (Kursen ska ha genomförts inom 6 månader)

Läs mer & Intresseanmälan »


Första hjälpen enl. L-ABC / L-ABCDE

Under kursen går vi igenom de vanligaste skadorna som kan uppstå vid olycksfall. Genom praktisk övning lär sig deltagaren hur och i vilken ordning man ska agera vid första hjälpen. Kursen avslutas med scenarioövningar där kursdeltagarna får tillämpa sina kunskaper.

Första hjälpen-utbildningen kombineras med stor fördel med en HLR-utbildning.

Tidsåtgång: ca 2-4 timmar beroende på behov och önskemål.
Max antal deltagare: 16

Läs mer & Intresseanmälan »


Barn-HLR

Barns anatomi skiljer sig från vuxnas och omhändertagandet vid första hjälpen blir därför något annorlunda. Kursdeltagaren får fördjupade kunskaper om hur man ska agera när ett barn drabbas av hjärt- eller luftvägsstopp.

Kursen kan med fördel kombineras med en första hjälpen-utbildning.

Tidsåtgång: ca 3-4 timmar
Max antal deltagare: 8

Läs mer & Intresseanmälan »

Mapp Name