Första hjälpen-utrustning

Alla arbetsplatser ska enligt AFS 1999:7  ha utrustning för att kunna utföra första hjälpen. Vi har plåster, olika typer av förband, ögondusch och mycket annat från bl.a. Cederroth. Hur mycket och vilken typ av utrustning som ska finnas bestäms av verksamhetens storlek och riskbild. Ta gärna hjälp av oss!

Trygghetspartner projekterar, monterar och kompletterar Första hjälpen-utrustning.

Intresseanmälan