Brandsäkerhet

Att utbilda personalen är en viktig del i säkerhetsarbetet. När personalen känner till riskerna så minskar sannolikheten för oönskade händelser – och om olyckan ändå är framme så finns hjälpen alltid nära.

Trygghetspartner har ett stort utbud av utbildningar inom brandsäkerhet, brandskydd, HLR och första hjälpen. Alla våra utbildningar anpassas efter aktuell verksamhet varpå tidsåtgången kan variera. Vi erbjuder även helt webbaserade kurser i bland annat fallskydd, lift, truck travers och säkra lyft.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Första hjälpen

Vi har mångårig erfarenhet av utbildning inom Första Hjälpen. Kontakta oss för rådgivning kring vilken kurs som just du/ni behöver på ditt företag.

Varför välja Trygghetspartner?