Barn-HLR

Barns anatomi skiljer sig från vuxnas och omhändertagandet vid första hjälpen blir därför något annorlunda. Kursdeltagaren får fördjupade kunskaper om hur man ska agera när ett barn drabbas av hjärt- eller luftvägsstopp.

Kursen kan med fördel kombineras med en första hjälpen-utbildning.

Tidsåtgång: ca 3-4 timmar
Max antal deltagare: 8
Pris: Offert

Intresseanmälan