Brandfarliga arbeten

Utbildningskonceptet ”Brandfarliga Arbeten” är nytt och motsvarar försäkringsbolagens krav i det mer etablerade konceptet ”Heta Arbeten”. Utbildningarna har i stora drag samma innehåll och båda certifikaten anses giltiga hos försäkringsbolagen.

”Brandfarliga Arbeten” är framtaget av Sveriges byggindustrier och SVEBRA – Svenska brandskyddsföretag.

Har din personal den utbildning som krävs? Varje år startar många bränder p.g.a. slarv i samband med arbeten med brandfarliga verktyg såsom, svets, rondell, skärbrännare mm.

Alla som yrkesmässigt utför, utfärdar tillstånd för, eller som agerar brandvakt vid brandfarliga heta arbeten ska ha ett giltigt certifikat. Med brandfarliga arbeten menas arbete med verktyg eller maskin som alstrar värme eller gnistor – och som därmed kan orsaka brand. Exempel på typiska sådana arbeten är. svetsning, lödning eller kapning med rondell.

Vid utbildningen får kursdeltagaren kunskaper om de olika brandriskerna vid Brandfarliga Arbeten, hur man kan förebygga brand och hur regelverket skall tillämpas. Utbildningsmaterialet är framtaget av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier och efter avslutad kurs med godkänt resultat så utfärdas ett certifikat som är giltigt i fem år.

Vi genomför regelbundet utbildningar i Brandfarliga Arbeten. Anmäl dig gärna till ett av våra öppna kurstillfällen. Vi kan också genomföra kursen på plats på ditt företag (minst 6 deltagare).

DISTANSUTBILDNING!
P.g.a. de rådande omständigheterna med Covid-19 så har vi upprättat en digital kurslokal. Denna utbildning kan genomföras på distans via videolänk. Det praktiska momentet med brandsläckning kan genomföras vid ett senare tillfälle (inom ett år från genomförd teori). Certifikatet gäller från och med datumet för genomförd teori.
Plattformen vi använder i första hand är LifeSize, som inte kräver någon nedladdning av programvara. Efter överenskommelse kan vi även köra via Microsoft Teams.

Tidsåtgång: 6,5 timmar
Max antal deltagare: 20
Förkunskapskrav: Inga
Pris: 2350:- exkl moms per deltagare. Grupp? Begär offert.

Intresseanmälan