Brandskyddsansvar

Utbildningen riktar sig till ansvariga personer som har en aktiv roll i verksamhetens brandskyddsarbete. Under kursen går vi bl.a. igenom den lagstiftning som styr brandskyddet, hur dessa regler ska tillämpas samt hur man genomför internkontroll/egenkontroll av brandskyddet.

Kursen anpassas efter kundens unika verksamhet. Tidsåtgången kan därför variera något.

Tidsåtgång: : 4-8 timmar, beroende på verksamhet och önskemål
Max antal deltagare: 12
Förkunskapskrav: Brandskyddsutbildning, grundläggande

Intresseanmälan