brandfarlig

Brandskyddsutbildning

Trygghetspartners grundläggande brandskyddsutbildning syftar till att göra personalen medvetna om vilka brandrisker som finns och hur man kan förebygga dessa. Deltagarna får också lära sig hur de ska agera vid brand/brandlarm. Utrymningsplanen gås igenom och personalen får öva praktiskt med brandsläckare och brandfilt.

Kursen anpassas efter kundens unika verksamhet. Tidsåtgången kan därför variera något.

Exempel på verksamhetsanpassningar: Industri, förskola, vårdboende, sjukhus, bostadsföreningar.

Tidsåtgång: 2-4 timmar, beroende på verksamhet och önskemål
Max antal deltagare: 20
Förkunskapskrav: Inga

Intresseanmälan