brandfarlig

Föreståndare – Brandfarlig vara

De flesta verksamheter hanterar brandfarlig vara. Med brandfarlig vara avses:

– Vätskor med en flampunkt under 100 grader celsius.
– Gasblandningar som kan antändas vid 20 grader celsius.

När hantering sker över tillståndspliktig mängd krävs ett särskilt hanteringstillstånd. (hör gärna av dig till oss om du är osäker). Med tillståndet krävs att en föreståndare för hanteringen utses.

Trygghetspartner utbildar föreståndare för brandfarlig vara! Utbildningen ger deltagarna kännedom om aktuell lagstiftning samt fördjupade kunskaper i olika brandfarliga varors egenskaper och hur de ska hanteras på ett korrekt sätt.

Tidsåtgång: Heldag, 7 timmar
Max antal deltagare: 10

Intresseanmälan