Första hjälpen enl. L-ABC / L-ABCDE

Under kursen går vi igenom de vanligaste skadorna som kan uppstå vid olycksfall. Genom praktisk övning lär sig deltagaren hur och i vilken ordning man ska agera vid första hjälpen. Kursen avslutas med scenarioövningar där kursdeltagarna får tillämpa sina kunskaper.

Första hjälpen-utbildningen kombineras med stor fördel med en HLR-utbildning.

Tidsåtgång: ca 2-4 timmar beroende på behov och önskemål.
Max antal deltagare: 16

Intresseanmälan