Utrymningsövning

Vad gör personalen när brandlarmet går? Agerar de verkligen enligt planen?
Det finns mycket som kan gå fel i samband med utrymning. De vanligaste bristerna är att:

– larmet hörs inte / tas ej tas på allvar, personalen stannar kvar och väntar på besked.
– utrymningsvägar är blockerade och personalen tvingas välja en annan väg ut.
– man underskattar den giftiga brandröken och riskerar att bli medvetslös.

Trygghetspartner genomför verklighetstrogna utrymningsövningar med hjälp av rökmaskiner. Vid övningarna får man ett bra kvitto på vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras!

Tidsåtgång: –
Max antal deltagare: –
Förkunskapskrav: Inga

Intresseanmälan