Riskinventering

Hur är det med brandskyddet i din verksamhet? Är lagkraven uppfyllda? Finns några direkta brandrisker eller andra brister i brandsäkerheten? Vi utför riskinventeringar där brister och risker dokumenteras och värderas. Därefter tas en handlingsplan fram som ligger till grund för verksamhetens Systematiska brandskyddsarbete.

Intresseanmälan