Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt Lag om skydd mot olyckor ska alla som äger eller nyttjar en byggnad bedriva Systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

SBA innebär dokumentation, planering, egenkontroll och uppföljning av brandskyddsåtgärder.

Trygghetspartner tar fram system för Systematiskt brandskyddsarbete. Systemet anpassas efter aktuell verksamhet så att brandskyddsarbetet får rätt nivå och blir så enkelt som möjligt för er att arbeta med. Vi kan erbjuda SBA-verktyg i pappersform eller digitalt.

Intresseanmälan