Heta arbeten

Har din personal den utbildning som krävs? Varje år startar många bränder p.g.a. slarv i samband med s.k. ”Heta arbeten”.

Alla som yrkesmässigt utför, utfärdar tillstånd för, eller som agerar brandvakt vid brandfarliga heta arbeten ska ha ett giltigt certifikat. Med heta arbeten menas arbete med verktyg eller maskin som alstrar värme eller gnistor – och som därmed kan orsaka brand. Exempel på typiska hetarbeten är. svetsning, lödning eller kapning med rondell

Vid utbildningen får kursdeltagaren kunskaper om de olika brandriskerna vid Heta arbeten, hur man kan förebygga brand och hur regelverket skall tillämpas. Utbildningsmaterialet är framtaget av Brandskyddsföreningen och efter avslutad kurs med godkänt resultat så utfärdas ett certifikat som är giltigt i fem år.

Vi genomför regelbundet utbildningar i Heta arbeten. Anmäl dig gärna till ett av våra öppna kurstillfällen. Vi kan också genomföra kursen på plats på ditt företag (minst 6 deltagare).

DISTANSUTBILDNING!
P.g.a. de rådande omständigheterna med Covid-19 så har vi upprättat en digital kurslokal. Denna utbildning kan genomföras på distans via videolänk. Det praktiska momentet med brandsläckning kan genomföras vid ett senare tillfälle (inom ett år från genomförd teori). Certifikatet gäller från och med datumet för genomförd teori.
Plattformen vi använder i första hand är LifeSize, som inte kräver någon nedladdning av programvara. Efter överenskommelse kan vi även köra via Microsoft Teams.

Tidsåtgång: 6,5 timmar
Max antal deltagare: 20
Förkunskapskrav: Inga
Pris: 2850:- exkl moms per deltagare. Grupp? Begär offert.

Intresseanmälan