Utrymningsplan

En utrymningsplan visar var utrymningsvägarna, brandredskapen m.m. är placerade. Samtidigt är planen en viktig symbol för det säkerhetstänkande företaget. Vi tar fram utrymningsplaner för din verksamhet!

Planen ramas in och sätts upp på strategiska platser i byggnaden.

Intresseanmälan